مقایسه فرزندان با هم، معیاری جهت تشخیص اشکالات رشدی نیست

والدین عزیز فرزندانتان را با هم مقایسه نکنید و بدانید که مقایسه کودکان نمی تواند معیار صحیحی برای تشخیص اشکالات در مهارتهای رشدی آنها باشد. 

مقایسه معیار تشخیص نیست

در بسیاری از موارد برای بررسی وضعیت شاخص های رشدی در فرزندمان، به فرزند بزرگتر و سابقه رشدی آن رجوع می کنیم، مثلا در یک سالگی به حرف افتاده است، یک سال و دو ماه راه رفته است در سه سالگی میتوانست رنگها را بگوید و بشناسد در چهار سالگی نقاشی آدمک قشنگی میکشید و … اما چرا فرزند کوچکتر اینگونه نیست؟
همین سوالات و ابهامات موجب بروز اضطراب و ابهام در خصوص عملکردهای اجرایی و رفتاری دیگر فرزندتان می شود و اینکه آیا او دچار اشکالات و یا تاخیر رشدی است؟ در پاسخ به این سوال شما می بایست بدانید که: 

  • هر کودکی توانمندیهای منحصر به فردی دارد و روند رشدی هیچ دو نفری شبیه به هم نیست.  
  • ممکن است گاهی این تفاوتها در میان فرزندان شما چشمگیر باشد؛ مثلا فرزند کوچکتر بسیار سخنور است و یا مهارتهای ارتباطی قابل ملاحظه ای دارد و یا فرزند بزرگتر مهارتهای حرکتی و ادراکی قویتری داشته باشد.
  • این تفاوتها نشان دهنده ضعف هیچیک از آنها نیست بنابراین این تفاوتها را بپذیرید و انتظاراتتان را با توانمندیهای کودکتان هماهنگ کنید. 
  •  مقایسه و یا تشدید فشار به یکی که مانند دیگری شود بسیار خطرناک و ریشه بروز بسیاری از اختلالات روانی در نوجوانی و بزرگسالی خواهد شد. 
  • بنابراین مقایسه بین فرزندان معیاری جهت تشخیص اشکالات رشدی نیست، چون چگونگی رشد کودکان با یکدیگر بنا به دلایل بسیار از جمله وراثت، محیط، تغذیه و … متفاوت خواهد بود. 

چگونه از کیفیت رشد کودکم آگاه شوم؟

تنها زمانیکه در خصوص کیفیت ابعاد اساسی رشد و تکامل فرزندتان متناسب با سنش دچار ابهام می شوید؛ و یا شاهد توقف و تاخیر در روند رشدی او هستید یعنی در رشد مهارتهایش پیش نمیرود و یا شما اساسا شاهد پیشرفت مهارتهای او در ابعاد مختلف حرکتی، ذهنی و ادراکی، شناختی و پردازشی، کلامی و گفتاری، رفتاری و ارتباطی به صورت همگن و هماهنگ نیستید، می توانید با یک ارزیابی جامع کاردرمانی در کاردرمانی کوشا، اشکالات احتمالی را شناسایی و به صورت اصولی جهت رفع اشکالات و توانمندسازی کودکتان اقدام نمایید. 

ما را به دیگران معرفی کنید!