رشد شناختی کودک شش ساله چگونه باید باشد و چطور به او کمک کنیم؟

اگرکودکتان 6 سال دارد، مهارتهای شناختی اش می بایست اینگونه باشد-------------

 • منسجم تر فکر می کنند .
 • می توانند بیش از یک دیدگاه  و نظر (در خصوص موارد مختلف) داشته باشند به بیان ساده اظهار نظر می کنند.
 • مفهوم کمیت ها را مثل طول، اندازه، فاصله، زمان، حجم، سطح، ظرفیت و وزن را می فهمند.
 • تفاوت بین واقعیت و تخیل را تشخیص می دهند.
 • هنوز ممکن است از شخصیت های فرا طبیعی کتاب ها و تلویزیون و غیره بترسند که تا حدودی طبیعی است. 
 • به اصول علمی پایه ای علاقه داشته و شروع به فهمیدن می کنند، برای مثال چه اتفاقی برای مواد غذایی می افتد وقتی که در آب غوطه ور شوند و یا روی حرارت قرار بگیرند.
 • آدم ها را با جزئیاتی مثل ابرو، مژه ها و حتی دوخت و دوزهای لباس، می کشند.

به رشد مهارتهایش کمک کنید:

 • فعالیتهای ترسیمی و نقاشی هایی که می کشد را با داستان همراه کنید. 
 • به صورت روزانه با هم در مورد مسائل عینی مانند غذایی که خورده اید و یا بازی که انجام داده است، صحبت کنید. 
 • بازی مقایسه را انجام دهید ؛ این بازی در این مقطع سنی به رشد مهارتهای شناختی کودکان بسیار کمک می کند.

از طریق کارتهای شناختی ؛ دسته بندی ها را به او بیاموزید مثلا حیوانات وحشی و اهلی، خوردنیها، پوشیدنیها و …

ما را به دیگران معرفی نمائید
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •