رشد شناختی کودک شش ساله چگونه باید باشد و چطور به او کمک کنیم؟

اگرکودکتان 6 سال دارد، مهارتهای شناختی اش می بایست اینگونه باشد:

فعالیت هایی که انجام می دهد

 • منسجم تر فکر می کنند .
 • می توانند بیش از یک دیدگاه  و نظر (در خصوص موارد مختلف) داشته باشند به بیان ساده اظهار نظر می کنند.
 • مفهوم کمیت ها را مثل طول، اندازه، فاصله، زمان، حجم، سطح، ظرفیت و وزن را می فهمند.
 • تفاوت بین واقعیت و تخیل را تشخیص می دهند.
 • هنوز ممکن است از شخصیت های فرا طبیعی کتاب ها و تلویزیون و غیره بترسند که تا حدودی طبیعی است. 
 • به اصول علمی پایه ای علاقه داشته و شروع به فهمیدن می کنند، برای مثال چه اتفاقی برای مواد غذایی می افتد وقتی که در آب غوطه ور شوند و یا روی حرارت قرار بگیرند.
 • آدم ها را با جزئیاتی مثل ابرو، مژه ها و حتی دوخت و دوزهای لباس، می کشند.

به رشد مهارتهایش کمک کنید:

 • فعالیتهای ترسیمی و نقاشی هایی که می کشد را با داستان همراه کنید. 
 • به صورت روزانه با هم در مورد مسائل عینی مانند غذایی که خورده اید و یا بازی که انجام داده است، صحبت کنید.
 • از طریق کارتهای شناختی ؛ دسته بندی ها را به او بیاموزید مثلا حیوانات وحشی و اهلی، خوردنیها، پوشیدنیها و …
 • بازی های خیلی ساده با اعداد با او انجام دهید تا درک عددی و ریاضی او هم رفته رفته تقویت شود.
 • در خصوص داستان هایی که میخوانید و برایتان تعریف می کند ؛ از او سوال بپرسید.
 • کاردستی با هم درست کنید و این کار را با خلق داستان همراه کنید. 

 

نکته مهم: 

قبل از انجام سنجش ورود به مدرسه، می توانید با انجام یک آزمون سنجش در کوشا، مهارتهای فرزندتان را محک بزنید تا در صورت وجود اشکال، با رسیدگی به موقع مسائل را حل و فصل نمایید. کاردرمانی و گفتاردرمانی کوشا در این مسیر همراه شما خواهد بود. 

ما را به دیگران معرفی کنید!