رشد شناختی کودک پنج ساله چگونه باید باشد و چطور به او کمک کنیم؟

مهارتهای شناختی کودک 5 ساله می بایست اینگونه باشد :

 • نقاشی را با جزئیات می کشد مثلاً خانه با پنجره، در، سقف و دودکش
 • در مورد کلمات انتزاعی میپرسد؛ مثلاً فراتر یعنی چی؟
 • می تواند اسم، سن، آدرس خود را کامل بگوید، گاهی هم تولدش را می داند.
 • به خواندن و نوشتن علاقه دارد.
 • اسم خود را می شناسد و سعی می کند بنویسد.

به رشد مهارتهایش کمک کنید:

 • فعالیتهای ترسیمی و نقاشی هایی که می کشد را با داستان همراه کنید. 
 • به صورت روزانه با هم در مورد مسائل عینی مانند غذایی که خورده اید و یا بازی که انجام داده است، صحبت کنید. 
 • بازی مقایسه را انجام دهید ؛ این بازی در این مقطع سنی به رشد مهارتهای شناختی کودکان بسیار کمک می کند.
ما را به دیگران معرفی نمائید
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •