تشخیص زود و به هنگام مشکلات زبانی و گفتاری اهمیت زیادی دارد، زیرا باعث شروع درمان به موقع می گردد. تصور غلط عامه این است که تا وقتی کودک شروع به صحبت کردن نکرده است، نمی توان گفتاردرمانی را آغاز کرد؛ در حالی که درمان باید تا حد امکان زود شروع شود. تحقیقات نشان داده اند که کودک خیلی پیشتر از آنکه بتواند اولین کلمات را به زبان بیاورد، خیلی درباره زبان می داند. اگر کودک ریسک فاکتورهایی مثل وزن کم هنگام تولد یا مواردی که در بالا به آنها اشاره شد را داشته است باید خیلی زود و با فواصل زمانی منظم توسط گفتاردرمان معاینه شود.

ما را به دیگران معرفی کنید!