کودکانی که بين دو تا هفت سالگي علائم زیر را نشان دهند، در معرض خظر ابتلا به لکنت میباشند: *تكرارِ زيادِ بخشي از كلمه (مثلا سَ سَ سَ سَ سَلام) *كشيدن صداها *اجتناب از صحبت در موقعيتهاي مختلف *ناراحت به نظر رسيدن *وجود تنش در عضلات صورت وگردن *تغيير ناگهاني در بلندي و زير و بمي صدا

ما را به دیگران معرفی کنید!