تأخیر در رشد، عوامل متعددی دارد؛ مانند علل ژنتیکی ( مثل سندرم داون) یا مشکلات زمان تولد (مثل به دنیا آمدن نوزاد نارس یا عفونت های زمان بارداری)، کم شنوایی ناشی از عفونت گوش یا مسمومیت با سرب.

ما را به دیگران معرفی کنید!