کودکان ممکن است دارای یک یا چند اختلال زیر باشند: • اختلال در تولید- ( مشکل در تلفظ صداها) • اختلالات زبان- (مشکل در درک کلمات و جملاتی که می شنوند و همچنین ناتوانی در بیان جملات و کلمات). • اختلالات شناختی مربوط به ارتباط- (مشکل در مهارت های مربوط به تفکر مثل ادراک، حافظه، آگاهی، استدلال، قضاوت، هوش و تخیل ). • لکنت زبان- (قطع جریان طبیعی گفتار به شکل مکث، تکرار و کشیدن صداها و کلمات) • اختلالات صوت- (اختلال در کیفیت صدا به شکل گرفتگی صدا، خیشومی بودن صدا و اشکال در کنترل حجم صدا یعنی صدای خیلی بلند یا نازک)

ما را به دیگران معرفی کنید!