خودتون جواب سوالتون رو دادید حتما مطلبی که امروز در خصوص نوشتن تکالیف و همچنین مدیرین حسادت فرزندان بزرگتر در کانال منتشر شده است را مطالعه بفرمایید نتیجه خواهید گرفت . دعوا و جر و بحث برای تکالیف ممنوع است لطفا رعایت بفرمایید اون هم زمانی که فرزند بزرگتر(به خاطر برادرش) نیاز به توجه و مراقبت ویژه ای هم دارد.

ما را به دیگران معرفی کنید!