نشانه هایی که می فرمایید شبیه اختلالی به اسم لالی انتخابی است یعنی کودکی که مشکل گفتاری ندارد و خودش انتخاب می کند که چه زمانی و با چه کسانی صحبت کند و چه زمانی هم اصلا صحبت نکند، البته بعضی از کودکانی که اشکالات گفتاری هم داشته باشند مثل اختلالات تلفظی، نوک زبانی، لکنت و … که قبلا مورد تمسخر دیگران قرار گرفته اند، هم ممکن است به این مشکل دچار شوند حتی گونه هایی از اختلالات رشدی نیز می تواند عامل این مساله باشد .البته قطعا برای تشخیص دقیق و حل مشکل ضروری است به مراکز کاردرمانی کودکان مراجعه فرمایید و فرزندتان را ارزیابی نمایید تا مشکل حل شود.

ما را به دیگران معرفی کنید!