اگر سایر مراحل رشد حرکتی مثل سینه خیز رفتن ، نشستن ، چهاردست و پا رفتن نرمال است نگران راه نرفتنش نباشید چون تا یک سال و دو ماه و چهار ماه معمولا صبر می کنیم، در مورد گفتار هم اگر صداسازی و آوا سازی و تقلید تا حدودی دارد باز هم صبر کنید اما اگر این موارد را هم در مراحل رشد کودکتان نداشته اید بهتر است فرزند شما توسط پزشک متخصص ( مغز و اعصاب کودکان) به طور کامل چک شود تا اطمینان حاصل کنید که تاخیر نداشته باشد. در صورتی هم که نظر متخصص وجود تاخیر بود می توانید با مراجعه به مراکز کاردرمانی کودکان از مداخلات کاردرمانی استفاده کنید.

ما را به دیگران معرفی کنید!