بهتر است برای اینکه خیالتان راحت شود به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه کنید و کامل ارزیابی شود ممکن است مشکلات حسی داشته باشد. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!