اگر که از صحت و سلامت جسمی اش اطمینان کامل حاصل نموده اید قطعا مشکلات اضطرابی دارد که می بایست درمان شود به یک مشاور مراجعه نمایید و پیگیر باشید. در صورت تمایل و امکان می توانید از مشاوره استاد ارجمند جناب آقای دکتر امیر مهدی مراد حاصل، با تعیین وقت قبلی، بهره مند شوید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!