کمال گرایی را در واقع به نوعی از شما گرفته و به احتمال زیاد فرزند شما بحثهای رفتاری دارد که بهتر است با مراجعه به یک مرکز کاردرمانی ارزیابی و مسائلش حل شود و خود شما نیز از جلسات فرزندپروری استفاده کنید . چون تداوم این روند در سنین بالاتر و علی الخصوص در مدرسه مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!