اگر بی صبری فقط در صحبت کردن است شما می بایست صحبت کردن فرزندتان را هدایت و تبدیل به مکالمه هدفمند نمایید. مثلا اگر راجع به موضوع خاصی صحبت می کند باید صبر کنید گوش دهید و وارد مکالمه شوید ولی اگر همان را هی تکرار می کند می بایست موضوع را تغییر دهید. ولی ممکن است اگر در سایر مسائل هم این وضعیت وجود دارد، اشکالات توجهی وجود داشته باشد که می بایست با انجام ارزیابی جامع در مراکز کاردرمانی کودکان ریشه یابی و حل و فصل شود. به مراکز کاردرمانی کودکان (با مجوز رسمی از سازمان نظام پزشکی) مراجعه و فرزندتون رو به صورت جامع ارزیابی کنید تا با شناسایی ریشه اشکالات اقدامات و یا مداخلات درمانی مورد نیاز تعیین و اشکالات حل و فصل شود. اگر تهران هستید می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 02188919230

ما را به دیگران معرفی کنید!