به هیچ عنوان برخورد بدی با فرزندتون نداشته باشید، و اصلا موضوع را شخصا پیگیری نکنید اگر مجددا از شما سوالی پرسید و یا مساله ای مشابه پیش آمد در حد کلیات و سنش برای او به راحتی توضیح بدهید قرار نیست که فرزنانمان فکر کنند این مساله ای عجیب و غریب و آنچنانی است هر چه حساس تر شوید او هم کنجکاوتر خواهد شد پس خیلی راحت با این مساله برخورد کنید و پیگیر نشوید ، البته اگر نگران هستید می توانید به صورت بسیار نامحسوس کنترل کنید که مشکلی پیش نیاید.اتفاقا خیلی خوبه که برای شما توضیح داده و این احساس صمیمیت رو با شما داره پس این رابطه رو با برخورد اشتباهتون خراب نکنید.

ما را به دیگران معرفی کنید!