با توجه به اینکه فرزند شما در سن بلوغ است و با توجه به مواردی که میفرمایید بهتر است که به یک مشاور روانشناس کودک و نوجوان مراجعه بفرمایید: در صورت تمایل و امکان می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه کنید : 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!