سوال شما به انحای مختلف توسط سایر عزیزان پرسیده شده است . حتما سایر سوالات را بخوانید و حتما و حتما راهکارهای مدیریت حسادت فرزندان بزرگتر را مطالعه بفرمایید تا از همین ابتدای امر بتوانید به درستی و با کمترین چالشی فرزندانتان را پرورش دهید.

ما را به دیگران معرفی کنید!