کنار نیومدن فرزندانتان تا حدودی طبیعی است مطلب مربوط به مدیریت حسادت فرزندان بزرگتر را در کانال مطالعه بفرمایید حتما و راهکارها را استفاده کنید که اندکی صلح بین فرزندانتان برقرار شود. اما در مورد فرزند کوچکتر ضروری است که در قدم اول توسط پزشک اطفال چک شود شاید به علت تاخیر کلامی مشکلات جسمی دارد که باعث درد و یا آزارش می شود. اگر اکی بود حتما به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه کنید و کامل ارزیابی شود تا با شناسایی اشکالات مسائل حل و فصل گردد. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!