کودک شما احتمالا تاخیر کلامی دارد که البته علت اصلی این تاخیر که می تواند ریشه های مختلفی داشته باشد با ارزیابی جامع توسط گفتاردرمانگر مشخص خواهد شد. ضمن اینکه چون در رسیدن به خواسته ها و نیازهایش با ایما و اشاره موفق بوده است این تاخیر کلامی تشدید شده است یعنی کودک نیازی به سعی کردن برای برقراری ارتباط کلامی نمی بیند و احتمالا چون با گریه به هدفش رسیده است این رفتار در او تقویت شده است. اما این مساله قطعا می بایست توسط شما پیگیری شود تا مشکل قبل از ورود به مدرسه حل شود.

ما را به دیگران معرفی کنید!