خب رفتار فرزند شما ریشه در حسادتش دارد و چون درست مدیریت نکرده اید مشکل بزرگ شده است . ضمن اینکه محیط (برخورد اطرافیان بسیار بسیار اشتباه است هم شما و هم مادربزرگ). راهکارهای مدیریت حسادت فرزندان بزرگتر را در کانال مطالعه بفرمایید و البته با توجه به واکنشهای پرخاشگرانه، ضرورت دارد با مراجعه به یک مرکز کاردرمانی فرزندتون را ارزیابی تا مشکلاتش کامل شناسایی و حل و فصل شود ضمن اینکه محیط می بایست اصلاح شود و حتما از جلسات فرزند پروری استفاده بفرمایید.بخشی از زدنها را احتمالا از محیط یاد گرفته است هرگز هرگز و تحت هیچ شرایطی با کودکتان برخورد فیزیکی نکنید هرگز. بخش عمده ای از اشکالات کودک شما برای توجه گرفتن بوده است که متاسفانه در حال تبدیل به اختلال است سریعا اقدام نمایید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!