در مورد بدغذایی حتما با پزشک اطفال چک کنید تا مشکلی وجود نداشته باشد. اما در مورد الگویی که از شما گرفته است هم غیر طبیعی نیست انجام بازیهای غیر کلیشه ای هم اصلا بد نیست و اتفاقا گاهی اوقات توصیه می کنیم که بچه ها بازیهای غیر کلیشه ای انجام دهند . اما الگوهای رفتاری و لباس پوشیدن و … نباید ادامه دار شود از این جهت بهتر است با مراجعه به یک مرکز کاردرمانی کودکان حتما ارزیابی شود ضمن اینکه شما و پدر هم لازم است به صورت مشترک در جلسه فرزند پروری شرکت کنید بسیار موثر خواهد بود برخوردهای نادرست شما رفته رفته دارد منجر به ایجاد مشکلات اضطرابی و هیجانی در فرزندتان می شود. اندکی صبور باشید و داد و فریاد کلا ممنوع است. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!