در خصوص پسر کوچک حتما به او می گویید که وسایل را برگرداند و از دوستانش و کسی که وسیله اش را برداشته عذرخواهی کند و بگوید که حواسم نبوده و این را اشتباهی برداشته ام حتما و حتما از انجام این کار مطمئن شوید. ضمن اینکه جریمه ای هم برایش در نظر بگیرید جریمه یعنی محرومیت موقتی از چیزهایی که دوست دارد تا متوجه این اشتباه بشود البته نه با دعوا و داد و بیداد بسیار منطقی و با روی خوش. در مورد فرزند بزرگتر هم اصلا به روی خودتان نیاورید اگر مساله تشدید شد و بر سایر وجوه عملکردیش مثل درس و ارتباطات با دوستان و فامیل تاثیر مخرب داشت حتما به یک مشاور روانشناس مراجعه نمایید. در صورت تمایل و امکان می توانید از مشاوره استاد ارجمند جناب آقای دکتر امیر مهدی مراد حاصل، با تعیین وقت قبلی، بهره مند شوید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!