با سلام؛
با توجه به وجود اشکالات مداوم و تکرار شونده که بر روزمره فرزند شما و خانواده آثار منفی گذاشته است، حتما می بایست فرزندتان ارزیابی شود؛ تا ابتدا مشخص شود ریشه این مسائل رفتاری چیست و بر اساس نتیجه ارزیابی می تواند با بهره گیری از مداخلات کاردرمانی در اشکال متفاوت، اشکالات را حل و فصل نماید. گاهی ممکن است برخی عملکردها مشکل داشته باشد به عنوان مثال فاکتورهای توجهی، هماهنگی ها، مهارتهای پردازشی و … و یا اساسا اشکالات رفتاری اضطرابی وجود داشته باشد، که به علت عدم رسیدگی تشدید شده و تکرار می شود.
بنابراین حتما برای ارزیابی جامع فرزندتان به کاردرمانی کوشا و یا سایر مراکز کاردرمانی مراجعه و مساله را به صورت تخصصی پیگیری نمایید چون عدم رسیدگی بعدها در بلوغ مشکلات بیشتری را ایجاد می کند تا جایی که حتی ممکن است فقط با دارودرمانی مساله قابل حل باشد.

در صورت امکان و تمایل، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!