مسائلی که میفرمایید مشکل خاصی نیست کمی حمایتها و مراقبتهای خودتون رو ازش کمتر کنید و اجازه بدین مستقل تر باشه مخصوصا در جمع همسالان و مخصوصا اگر چالشی با همسالان پیدا می کنه شما دخالت نکنید و حمایت بیش از حد نکنید در این سن دفاع به اون صورت معنی و مفهومی نداره باید یاد بگیره که درست ارتباط برقرار کنه که البته اگه شما زیاد دخالت کنید یاد نمی گیره، و در مورد دستشویی رفتن لازمه یک مدت شما تنظیم کنید یعنی هرازگاهی ببریدش و به صورت منظم تا اینکه خودش یاد بگیره که مرتب بره و بگه.

ما را به دیگران معرفی کنید!