فرزند شما در دوست یابی و برقراری ارتباط با همسالان اشکال دارد و این کمبود را بادوستان خیالی و ورود به جمع بزرگترها و همرنگ آنها شدن، جبران می کند. برای رفع اشکالات ارتباطی و افزایش اعتماد به نفس بهتر است ابتدا به صورت جامع ارزیابی شود تا بر اساس ریشه اشکالات از مداخلات کاردرمانی ؛ احتمالا در قالب بازی درمانی و موسیقی درمانی و … استفاده کند. بنابراین می بایست به مراکز کاردرمانی کودکان (با مجوز رسمی از سازمان نظام پزشکی) مراجعه و فرزندتون رو به صورت جامع ارزیابی کنید تا با شناسایی ریشه اشکالات اقدامات و یا مداخلات درمانی مورد نیاز تعیین و اشکالات حل و فصل شود. اگر تهران هستید می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 02188919230

ما را به دیگران معرفی کنید!