وارد مرحله بلوغ شده و دوران حساسی را پشت سر می گذارد بهتر است اول به صورت انفرادی از کمک مشاور استفاده کنید و سپس ایشان به شما راهنمایی های لازم را ارائه خواهند کرد. در صورت تمایل و امکان می توانید از مشاوره استاد ارجمند جناب آقای دکتر امیر مهدی مراد حاصل، با تعیین وقت قبلی، بهره مند شوید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!