خب حتما فاکتورهای توجهی اشکال دارد یعنی درس را نمی فهمد و متوجه نمی شود و بنابراین اضطراب و بی انگیزگی در او شکل گرفته است این سیکل معیوب مدام تکرار شده و به جایی رسیده که می خواهد ترک تحصیل کند قطعا فرزند شما از سنین پایین تر هم مشکل داشته ولی متاسفانه رسیدگی نکرده اید. می بایست با مراجعه به یک مرکز کاردرمانی کودکان ارزیابی کامل شود تا با علت یابی دقیق مشکلاتش حل و فصل شود حتی اگر هم نخواهد درس بخواند مشکلاتی که دارد ممکن است مانع انجام صحیح فعالیتهای روزمره و داشتن یک زندگی مستقل برای او شود. بنابراین حتما پیگیری کنید تا دیرتر نشده است. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!