حتما به مراکز کاردرمانی مراجعه کنید چون احتمالا اشکالات رفتاری و هیجانی و اضطرابی داره که بهتر است به صورت تخصصی حل و فصل شود و هر چه سریعتر اقدام کنید بهتر است قبل از اینکه درگیر مسائل بیشتری شود. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230