احتمالا تاخیر کلامی داره و چون نمیتونه به درستی خواسته اش را مطرح کند از این روش استفاده کرده و خب چون جواب مثبت هم گرفته این وضعیت ادامه دار شده است. اگر با بی توجهی به جیغ زدنهایش مساله بهبودی نداشت لازم است حتما فرزندتون کامل در یک مرکز کاردرمانی ارزیابی شود تا علل مشکلات شناسایی و مداخلات درمانی برای حل مشکل انجام شود. ضمن اینکه خود شما هم بهتر است از مشاوره فرزندپروری استفاده کند. در صورت تمایل و امکان می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید: 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!