سلام با توجه به اشکالاتی که میفرمایید حتما می بایست به مراکز کاردرمانی کودکان (با مجوز رسمی از سازمان نطام پزشکی)، مراجعه نمایید و فرزندتان را به صورت جامع ارزیابی کنید تا ریشه اشکالات به درستی شناسایی و اقدام موثر جهت بهبود به شما ارائه شود . اگر تهران هستید می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 02188919230

ما را به دیگران معرفی کنید!