حتما باید به کاردرمانگران جهت ارزیابی و ریشه یابی مشکل مراجعه نمایید ضمن اینکه خود شما هم بهتر است از مشاوره فرزندپروری استفاده نمایید. حتما پیگیر باشید با افزایش سن مشکلات بیشتر خواهد شد و بهتر است قبل از ورود به مدرسه این مسائل حل و فصل شود. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!