بهتر است در قدم اول به یک متخصص مغز و اعصاب کودکان مراجعه کنید تا به طور کامل وضعیت فرزندتون بررسی شود. در قدم بعد و چنانچه همه موارد اکی بود به یک گفتاردرمانگر مراجعه بفرمایید تا تاخیر کلامی بررسی شود و فرایند درمان آغاز شود ممکن است بخشی از این عصبیت به خاطر ناتوانی در بیان صحیح خواسته ها و نیازهایش باشد که البته همه موارد بعد از بررسی کامل متخصص مغز و اعصاب کودکان انجام شود.

ما را به دیگران معرفی کنید!