در هر سنی بچه ها ترس های خودشون رو دارن که البته در کانال مطالبی منتشر شده است. اما وقتی ترس غیر طبیعی و بیش از حد میشود حتما باید به کاردرمانی مراجعه کنید و فرزندتون رو ارزیابی کنید و درمان بگیرید و شاید هم بخشی از ترس کودک شما حتی نمایشی باشد و یا ممکن است مشکلات ادراکی و شناختی هم داشته باشد بنابراین حتما پیگیر باشید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230