اولا تا زمانیکه خودش دوست نداشته باشد اصلا اصرار نکنید که در مورد پدرش صحبت کنید نه شما و نه اطرافیان این کار خیلی اشتباهه و عملا فشار زیادی به فرزندتون وارد می کند. خیلی خوبه که با مراجعه به یک مرکز کاردرمانی کودکان و بهره گیری از جلسات بازی درمانی و یا موسیقی درمانی رفته رفته سعی کنید تا روحیه فرزندتون رو ارتقا بدین و نشاط و شور را به او بازگردانید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!