بچه ها تا 3 الی 3 سال و نیم معمولا مفهوم ارتباط جمعی و ارتباط با همسالان را متوجه نمی شوند و بازیهایشان اغلب انفرادی است. بازی مشارکتی در این سن مفهومی ندارد و در جمع هم اگر باشند بازیهایشان به صورت موازی است. اندکی به فرزندتان زمان دهید.

ما را به دیگران معرفی کنید!