سن طلایی فرزندتان را از دست ندهید علی الخصوص که در حیطه رفتاری دچار اشکال شده است و لازم است با مراجعه به یک مرکز کاردرمانی و پس از ارزیابی کامل ، از مداخلات بازی درمانی احتمالا و یا سایر اشکال برای حل و فصل مشکلات رفتاری و … بهره بگیرید که تا قبل از ورود به مدرسه مشکلی نباشد انشالا. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!