فرزندتون اضطراب جدایی داره و چون متاسفانه یاد گرفته که به خودش آسیب برسونه بهتر است هرچه سریعتر به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه کنید و با بهره گیری از مداخلات کاردرمانی و احتمالا در اشکال بازی درمانی و …. این اشکال را حل و فصل کنید و حتما پیگیر باشید.در صورت امکان و تمایل با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید: 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!