علاقه فرزندتون به حیوانات که خب خوب است و یک نکته مثبت محسوب می شود . از طرفی خیالپردازی و رویاپردازی و بازیهایی که در تخیلشان انجام میدهند جز ویژگیهای کودکان در این سن و سال است مگر اینکه در عملکردهای روتین و فعالیتهای کودک اختلال ایجاد کند یعنی مثلا مانع ارتباط صحیح او با همسالانش شود و یا مانع انجام درست فعالیتهایی که می بایست انجام دهد، شود. در آنصورت بهتر این است که توسط کاردرمانگران به صورت جامع ارزیابی شود . در صورت تمایل و امکان می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا برای ارزیابی فرزندتان مراجعه کنید البته در صورتیکه واقعا با توجه به توضیحات ضروری باشد: 09197646237 ** 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!