اگر میزان بی توجهی و عدم تمرکز کودک شما در حدی است که متوجه این موضوع شده اید و نگرانتان کرده است بهتر است که خب مساله را پیگیری کنید به مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه نمایید و به صورت جامع کودکتان را ارزیابی کنیدتا چنانچه مشکلی هست حل شود و اگر هم مساله ای نیست دیگر نگران نباشید. در صورت تمایل و امکان می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید: 09197646237 ** 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!