اتفاقا اگر هوشش خوب است و مشکل یادگیری ندارد قطعا تکرار کلاس اول به او آسیب جدی خواهد زد. کاردرمانی را باید ادامه دهید این یک فرایند منظم است که باید تا برطرف شدن اشکالات ادامه دهید و صبور باشید و الا با افزایش سن مشکلات جدیدتری هم ایجاد خواهد شد.

ما را به دیگران معرفی نمائید
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •