اگر تک فرزند است احتمال دارد که به علت رفتارهای نادرست شما این حسادت شکل گرفته باشد یعنی همه چیز را برای خودش میخواهد و مورد عصبی بودن اگر منظورتان این است که پرخاشگری می کند، تحمل شکست ندارد و ارتباط مناسبی با همسالان و والدین ندارد حتما ضروری است که ارزیابی شود و از مداخلات کاردرمانی و همچنین مشاوره فرزند پروری استفاده نمایید تا مشکلات قبل از رسیدن به بلوغ و بزرگتر شدن؛ حل و فصل شود: می توانید در این زمینه از کاردرمانی کوشا با تعیین وقت قبلی کمک بگیرید: 02188919230

ما را به دیگران معرفی کنید!