یکی از دلایل خجالت و کم روییش مساله تاخیر کلامی اوست که باعث می شود اعتماد به نفس لازم را در مواجهه با دیگران نداشته باشد لذا ضروری است با مراجعه به گفتار درمانگر حتما مساله گفتارش را درست کنید .در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!