چون در تنهایی توجه کامل را میگیرد ولی در حضور مهمان توجه شما کم می شود و از طریق لجبازی می خواهد این توجه را جلب کند . شما هم به رفتارهای اشتباهش بی تفاوت باشید و اگر آزار دهنده است از جریمه متناسب با سنش استفاده کنید البته نه در حضور جمع .در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!