مطالب مربوط به اعتماد به نفس را در کانال مطالعه بفرمایید. مجددا هم مطالبی منتشر خواهد شد. ضمن اینمه عملکرد او در کلاس و مدرسه تا حدود زیادی اعتماد به نفس و خودباوریش را نشان می دهد می توانید از معلمش در این خصوص بپرسید. مثلا ارتباط مناسبی با همسالان دارد، در فعالیتهای گروهی شرکت می کند، تحمل شکست در بازیها را دارد، در دوست یابی موفق است ، از انجام فعالیتهای جدید نمی ترسد و … .

ما را به دیگران معرفی کنید!