این مساله دو وجه دارد اگر چنانچه مدت زمان زیادی است که شما با این مساله در فرزندتان مواجه هستید یعنی از دوران مهد و پیش دبستان این مشکل را داشته اید که خب بهتر آن است که حتما ارزیابی کاردرمانی شده و پس از ریشه یابی مشکلاتش در خلال جلسات درمانی حل و فصل شود چون ممکن است مساله چیز دیگری باشد که در اعتماد به نفسش نمود یافته است . اما اگر طولانی مدت نیست شما می توانید با همکاری مسئولان مدرسه به او مسئولیتهایی دهید (مسئولیتی که از عهده اش بر بیاید چون در غیر اینصورت بدتر اعتماد به نفسش کمتر خواهد شد). می توانید مهارت جدیدی را به او آموزش دهید البته باز هم با توجه به علاقه و سطح تواناییش و در خانه هم از کمک و مشارکت او استفاده کنید تا رفته رفته احساس خودباوری و اعتماد به نفس در او تقویت شود. اگر تهران هستید و برایتان مقدور است می توانید در دوره ویژه “موسیقی درمانی” کاردرمانی کوشا که مختص به تقویت سطح اعتماد به نفس و روابط اجتماعی کودکان است ثبت نام کنید. البته راهکارها را امتحان کنید انشالا جواب خواهید گرفت.

ما را به دیگران معرفی کنید!