در کانال بارها در خصوص نحوه برخورد با فحش دادن کودکان مطالبی منتشر شده است لطفا مجددا مطالعه بفرمایید. احتمالا اطرافیان هم در این ماجرا بی تقصیر نیستند به هر حال نشنیده بگیرید و واکنش نشان ندهید و اگر به وضوح چیزی به شما گفت یک کلمه هم وزن و هم قافیه پیدا کنید و بگویید و به اطرافیان هم بگویید که با این اشکال فرزند شما سرگرمی برای خود درست نکنند لطفا.

ما را به دیگران معرفی کنید!