خب انقدر که شما گفتید او هم بیشتر زده شده است تذکر بیش از حد فقط باعث بی توجهی و بی علاقه تر شدن فرزندان می شود . شاید ترجیه می دهد که یک حرفه ای را دنبال کند و علاقه ای به دروس تئوریک ندارد که خب اصلا هم اشکالی ندارد اجازه دهید علایقش را دنبال کند کمی با او رفیق باشید تا ببینید واقعا چه می خواهد اگر موفق نشدید از کمک یک مشاور استفاده کنید تا بتواند راه صحیح را انتخاب کند. در صورت تمایل و امکان می توانید از مشاوره استاد ارجمند جناب آقای دکتر امیر مهدی مراد حاصل، با تعیین وقت قبلی، بهره مند شوید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!