لطفا مطلبی که امروز در کانال در رابطه با حسادت فرزندان بزرگتر منتشر شده مطالعه بفرمایید . بخش عمده ای از اشکالات فقط نمایش و جلب توجه است به خاطر تولد فرزند نوپا. و البته بهتر است حریم خصوصی را حفظ کنید و در نزد فرزندتان این کار را انجام ندهید هرچند او هنوز مرزهای جنسیتی را به درستی نمی شناسد اما بهتر این است که جلوی او نباشد.

ما را به دیگران معرفی کنید!