بهتر است حتما در قدم اول توسط متخصص مغز و اعصاب کودکان چک شود. اگر اکی بود به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه نمایید و با بهره گیری از مداخلات کاردرمانی در اشکال بازی درمانی و … مشکلاتش را حل و فصل کنید. حتما پیگیر باشید و تعلل نکنید مخصوصا به خاطر نشانه هایی که میفرمایید .

ما را به دیگران معرفی کنید!