باید ضرورت نظم رو درک کنه وقتی شما مداخله می کنید هیچوقت نمی فهمه که بی نظمی چقدر آزار دهنده است . اتاقش را جمع نکنید و گاهی برخی وسایلش را که احتیاج دارد پنهان کنید و بگویید به خاطر این بی نظمی وسیله ات گم شده است بیا اتاق را مرتب کن شاید پیدا بشود. و راهکارهای اینچنینی تا رفته رفته به ضرورت منظم بودن پی ببرد. در خصوص شب ادراری اول از همه به یک اورولوژیست اطفال مراجعه کنید که کامل چک شود تا مشکل جسمی نداشته باشد اگر اکی بود به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه بفرمایید و کامل ارزیابی شود تا مشکلات شناسایی و درمان اساسی انجام شود. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!